आमच्या पुण्याच्या वर्डकॅम्प ला यायचे बरं का !

वर्डकॅम्प पुणे २०१७ यंदा १५ जानेवारी २०१७ रोजी संपन्न होईल. {म्हणजे उद्या !!}
ह्या वेळेस प्रथमच मी पुणे वर्डकॅम्प ला हजेरी लावणार आहे, {या आधी मी पुणे वर्डकॅम्प ला follow करायची, पण जायला जमले नाही }, म्हणूनच माझी उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

तर मग भेटूया उद्या…

राम राम..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s